Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Trẻ em Cần phải Hỗ trợ (CRA) thay thế cho CHINS

Ấn hành bởi Viện Cải cách Luật tiểu bang Massachusetts (Massachusetts Law Reform Institute)
Sự xem xét lại June 10, 2014

Quan trọng

Nếu bạn cần được giúp đỡ kiểm soát con em của mình, hãy liên hệ với Mass 211 để tìm kiếm các dịch vụ trong cộng đồng của bạn. Họ có thể  kết nối bạn với các dịch vụ cho trẻ em có vấn đề nghiêm trọng tại nhà hoặc tại trường. Hãy quay số 211 từ điện thoại của bạn hoặc tìm kiếm trên trang web của họ.

CHINS là gì?

CHINS (Trẻ em Cần Dịch vụ) là một đạo luật cho phụ huynh và nhà trường có quyền yêu cầu tòa án để được giúp đỡ khi một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, bỏ học, vi phạm nội qui nhà trường, hoặc "từ chối tuân theo luật pháp và những mệnh lệnh hợp lý" của cha mẹ mình.
Thường cha mẹ mất quyền nuôi con. Và cuối cùng trẻ em phạm tội và trở nên tệ hơn.

Khi trẻ em không vâng lời cha mẹ hoặc trường học, tất cả mọi người cần được giúp đỡ. Không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng phải là mang đứa trẻ ra khỏi nhà và gia đình của bạn.

CRA là gì?

Trẻ em Cần phải Hỗ trợ (CRA) là một luật mới thay thế cho CHINS. Nó thay đổi cách tòa án giúp đỡ các gia đình. Nó có hiệu lực từ năm 2012.

Chúng tôi đang cập nhật phần này. Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về CRA vào cuối tháng Sáu.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ
chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm
một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Các dịch vụ Pháp lý dành cho Trẻ em