Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

“Child Support”(Tiền nuôi con)

“Child Support”(Tiền nuôi con) là tiền trả bởi một bên cha hoặc mẹ cho phía bên kia dể chu cấp cho những nhu cầu của những đứa con của họ khi cha mẹ không chung sống cùng nhau. Luật tiểu bang Massachusetts đòi buộc rằng cha mẹ phải chu cấp cho con cái  ở mức nhiều nhất có thể được  Việc trả tiền nuôi con bởi một bên cha mẹ là một cách mà chính sách này thực thi.

Cha mẹ phải chịu trách nhiệm chu cấp cho con cái của họ bất kể là họ kết hôn, ly hôn, ly thân hoặc chưa bao giờ kết hôn với nhau.

Thông thường, bên cha hoặc mẹ không có quyền trông coi (người không sống chung cùng đứa con) trả tiền nuôi con cho bên cha mẹ có quyền trông coi (người mà đứa con sống trong nhà của họ). Thường thường, thêm vào việc trả tiền nuôi con, tòa án còn yêu cầu bên cha hoặc mẹ không có quyền trông coi phải bao gồm đứa con trong bảo hiểm y tể của họ, khi điều đó có thể thực hiện được với chi phí hợp lý, do luật pháp đòi buộc.

Khi đứa con được hưởng trợ cấp xã hội (“welfare” hoặc TAFDC), tiểu bang có quyền thu tiền nuôi con từ bên cha hoặc mẹ không có quyền trông coi. Mỗi tháng tiểu bang gửi $50 từ trong số tiền nuôi con cho bên cha hoặc mẹ và những đứa con đang hưởng trợ cấp xã hội. Số tiền còn lại từ tiền nuôi con được chuyển cho tiểu bang để bù vào chi phí của trợ cấp xã hội.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ
chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm
một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm