You are here

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Kisa yon entèprèt fè?

Pwodwi pa Massachusetts Language Access Coalition
Revize Out 2023

Se travay entèprèt la pou l ede ou kominike avèk pwogram nan. Entèprèt yo se pwofesyonèl yo ye. Yo pale lang ou a avèk Anglè kouramman.

Travay yon entèprèt se pou li:

  • di ou sa pèsonèl pwogram nan di ou;
  • di pèsonèl pwogram nan sa wap di;
  • di ou kesyon yo fòm pwogran lan mande yo;
  • tradwi mo ou di yo an Anglè nan fòm yo;

Yon entèprèt pa kapab:

  • ajoute anyen, chanje anyen oswa kite anyen nan sa oumenm oswa anplwaye a di;
  • aksepte okenn lajan oswa kado nan men ou;
  • fè konvèsasyon pèsonèl avèk ou;
  • pataje enfòmasyon avèk okenn lòt moun sou ka w la;
  • pran pati oswa ba ou opinion li sou ka w la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).