You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bank la dwe ba ou yon notis sou kontak pou enfòmasyon

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Daprè nouvo lwa a, bank la dwe ba ou yon notis ekri nan 30 jou aprè yo sezi yon kay pou di ou:

  • non, adrès avèk nimewo telefòn bank la
  • non, adrès avèk nimewo telefòn moun ki anchaj reparasyon avèk administrasyon bilding lan;
  • adrès kote pou ou voye lajan lwaye a.

Notis sa a dwe :

  • poste kote tout moun nan bilding lan ap wè li, epwi;
  • voye li ba ou, epwi;
  • glise li anba pòt ou

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).