You are here

Después de presentar la solicitud, ¿cuándo recibiré respuesta?

Pwodwi pa Greater Boston Legal Services
Revize Janvye 2020

DUA ap voye repons ba ou nan entèval 3 semèn apre w te fè aplikasyon an ? Si w pa tande yo, rele Depatman TOP la : 617-626-5521.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).