You are here

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

¿Qué ocurre si me negaron el beneficio de desempleo regular, pero apelé y luego me lo concedieron?

Pwodwi pa Greater Boston Legal Services
Revize Janvye 2020

W ap toujou gen 20 semèn pou w aplike ki ap kòmanse yon semèn apre w te fin genyen desizyon an. Sa ka rive menm si w te genyen ka w la plis pase yon lane apre w te fin aplike pou chomaj la pou premye fwa a.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).