You are here

¿Qué ocurre si me negaron el beneficio de desempleo regular, pero apelé y luego me lo concedieron?

Pwodwi pa Greater Boston Legal Services
Revize Janvye 2020

W ap toujou gen 20 semèn pou w aplike ki ap kòmanse yon semèn apre w te fin genyen desizyon an. Sa ka rive menm si w te genyen ka w la plis pase yon lane apre w te fin aplike pou chomaj la pou premye fwa a.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).