You are here

Touche Pèman

Pwodwi pa Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Revize Jen 2015

Tout moun gen dwa pou yo touche. Chèche konnen konbyen ou dwe touche, kilè ou dwe touche e kisa pou w fè si travay la pa peye ou.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).