You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Finding Missing or Abducted Children

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize Jiyè 2023

Amber Alert gen enfòmasyon sou kijan pou itilize sistèm AMBER Alert Massachusetts la pou jwenn yon timoun yo kidnape.

U.S. Department of State - Office of Children's Issues (Depatman Deta Ameriken - Biwo Pwoblèm Timoun yo) gen enfòmasyon sou kijan gouvènman ameriken an ka ede lè yo anlve yon timoun epi yo mennen l nan yon lòt peyi ak kijan pou prevni anlèvman entènasyonal timoun.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).