You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Как продемонстрировать судье, что присуждение мне опекунства будет отвечать интересам ребенка?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize Jiyè 2023

Jij yo ap deside ki paran ki dwe gen titèl la apati « meyè enterè pitit » ou a. Y ap bay paran ki ap satisfè meyè enterè pitit ou a titèl li.

Si w vle jij la ba w titèl la, ou dwe montre l ap nan meyè enterè pitit ou a pou se oumenm ki gen titèl li. W ap montre jij la sa lè w prezante l evidans :

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).